badlapur <---> kurla slow (BL-C)


TRIPS 1 / STOPS 20

ROUTE

 • Badlapur

 • Ambernath

 • Ulhas Nagar

 • Vithalwadi

 • Kalyan

 • Thakurli

 • Dombivli

 • Kopar

 • Diva

 • Mumbra

 • Kalva

 • Thane

 • Mulund

 • Nahur

 • Bhandup

 • Kanjur Marg

 • Vikhroli

 • Ghatkopar

 • Vidyavihar

 • Kurla

TIMETABLE